ආදරේ තරම...

සාගත හා භීතිකා මුහුදු වෙරලේ පෙම් කෙලිමින් සිටීය. භීතිකා: මට හිතෙනවා සාගත අපේ ආදරේ ගැන ලෝකෙටම ඇහෙන්න කියන්න සාගත: පිස්සු කෙලින්න එපා මෙයා...

විද්‍යාත්මක නාමයන්...

ගස් ලබු - බොක්කානා බොලොක්කානා කෝපි - බොක්කානා කරකුට්ට්ටානා මුරුංගා - අදින්නා දානා කසිප්පු - බොකු දිරාස්

නාසා පරික්සනේ...

නාසා ආයතනයට් පොඩි පරීක්සනයක් කොරන්ට ඔන වෙලා තිබ්බා. හඳේ දිග කාලයක් ජීවත් උනාට පස්සෙ මිනිස්සුන්ගේ හැසිරීම මොන වගේ ද කියලා තමා බලන්න ඔනකම තිබ්...

අඩි 50 ක් දිග මැරිච්ච සර්පය...

අඩි 50 ක් දිග මැරිච්ච සර්පයෙක් හමබවෙලා... ‍මේක බලලා බඩ අල්ලගෙන හරි comment එකක් දන්න ඕනෙ හරිද...