ඉන්දියන් ටීම් එක...

මේක ටිකක් පරන කතාවක්. අනූ ගණන්වල අග භාගයෙ වෙච්ච දෙයක්. ඉන්දියාව ක්‍රිකට් මැච් එකක් පරාද උනාම මොකො වෙන්නෙ කියල කවුරුත් දන්නවනෙ. ඉතින් දවසක...

පුලුවන්නම් උත්තර දීපල්ලා...

1. කැලේ හදුනා වැදුන ටාසන්ට ඊ රැවුලක් නැත්තේ??? 2. දිය යටදී කෙනෙක්ට හඬන්න පුලුවන්ද??? 3. මාළුවන්ට වතුර තිබහ හැදෙන්නේ නැද්ද??? 4. ඇයි බ...