හීනෙන් දුන්න රුපියල් දාහ...

වසන්තා උදේ නැගිටින කොට සාජන් මහත්තයා වැඩට යන්න යුනිෆෝම් එක ඇද ගෙනත් ඉවරයි. වසන්තා, සාජන් මහත්තයා ළඟට කිට්ටු කරලා කාකි කබායේ නැමී තිබුණු කොලර...

පරණම පිස්සා...

තරමක් දුරට සුව වී ඇති රෝගීන් කණ්ඩායමක් තෝරාගෙන, ඔවුන් වෙත රෝහලේ ඇතැම් සරල ක්‍රියාකාරකම් පැවරීමට අංගොඩ මානසික රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍යවරයා අදහස් ...

පිට අනතුරු...

අජිත් සේවය කළේ පිඟන් භාණ්ඩ නිපදවන කම්හලක ය. ඔහු දිනක් උදෑසන තම කම්හලේ ප්‍රධානියා හමු වී මෙසේ කීය. “සර් මං ගිය සුමානෙ කසාද බැන්දා. මගේ පඩිය...

කනගාටු නැද්ද???

තම බිරිඳ මිය ගොස් ටික දිනකට පසු ඇය රක්ෂණය වී සිටි සමාගමට බණ්ඩාර ගියේ එම රක්ෂණ මුදල ලබා ගැනීම පිණිස ය. “ඔබේ බිරිඳ ගෙ හදිසි මරණය ගැන අහලා අප...