මාත් බයවෙලා ඉන්නේ...

Wednesday, May 19, 2010 0 ප්‍රතිචාර
දොස්තර - මොකද අයිසේ මේ බයවෙලා. බය නැතිව ඉන්නවකෝ දඟලනකොට මාත් බය වෙනවනේ ..


රෝගියා - අනේ දොස්තර මහත්තයෝ මේ මගේ පළවෙනි ඔපරේෂන් එක.

දොස්තර - ඒකනේ ඕයි කියන්නේ දඟලන්නේ නැතිව ඉන්න කියලා... මගෙත් මේ පළවෙනි ඔපරේෂන් එක.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...