නිදාගෙන ඉන්නකොට මොන වගේද...

Sunday, May 30, 2010 0 ප්‍රතිචාර
ඇස් දෙක පියාගෙන කණ්නාඩිය ඉදිරිපිට හිටගෙන ඉන්නා සිල්වා දුටු සිල්වී,

ඇයි මොකද ඔයා ඔතනට වෙලා හිටගෙන කරන්නේ?

සිල්වා : මම මේ බැලුවේ මම නිදාගෙන ඉන්නකොට මොන වගේද කියලා…

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...