දිව්‍ය ලෝකෙ ප්රශ්න...

Sunday, May 30, 2010 0 ප්‍රතිචාර
චංක මැරුනාට පස්සෙ ඌ කරපු හොද වැඩ නිසා දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න තරම් වාසනාවන්ත උනා.
ලංකාවෙන් එන අයට දිව්‍යය ලෝකෙට ඇතුල්වෙන්න නම් ප්රශ්න දෙකකට උත්තර දෙන්න වෙනවා. ඒකට හේතුව ලංකාවේ අධ්‍යාපනය හොද නිසා.

නිලධාරියා : පළවෙනි ප්රශ්නය, t අකුරෙන් පටන් ගන්නා සතියේ දවස් දෙකක් නම් කරන්න.

චංක : (ඔලුව කසමින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරයි….) today සහ tommorrow

නිලධාරියා : (මූණ ඇඹුල් කර ගනිමින් සහ පුදුම වෙමින්) හ්ම්ම්ම්ම් කමක් නෑ, කමක් නෑ. ලංකාවේ නේ?
දෙවෙනි ප්රශ්නය , අවුරුද්දට seconds කීයද?

චංක : (කල්පනා කරයි…….)

නිලධාරියා : ඉක්මන් කරන්න…….තව තත්පර 5..4…3…2..

චංක : 12 යි.

නිලධාරියා : (ඇස් ලොකු කර ගනිමින්) ඒ කොහොමද?

චංක : ජනවාරි 2 , පෙබරවාරි 2 , මාර්තු 2…….

නිලධාරියා තවත් වචනයක් වත් කතා නොකර ගේට්ටුව අරින ලදී.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...