අපි බදිමුද???

Sunday, May 30, 2010 0 ප්‍රතිචාර
චංක පොඩි ගෑනු ලමයෙක් එක්ක යාලු වෙන්න හිතුනු නිසා ලස්සන ගෑනු ලමයෙක් හොයාගෙන ගියා.

චංක : අපි බදිමුද?

ගැ.ළමයා : අපෝ ඔයා මට වඩා අවුරුද්දක් වැඩිමල් නේ? ඒක අපිට බලපානවා නේ?

චංක : අපෝ..ඒක මොකක්ද?. අපි එහෙනම් ලබන අවුරුද්දේ බදිමු.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...