වසන්තා දන්නවද වැඩක්?

Tuesday, May 25, 2010 0 ප්‍රතිචාර
"මනෝජ් කියනවා එයා ජීවිතේටම ආශ්‍රය කරපු ලස්සනම කෙල්ල මමලු"

නිතර දොඩමලු වන නිලූකා, වසන්තා ඉදිරියේ ඇති පුටුවේ වාඩිවෙමින් කීවාය.

"ඔහොම තමයි අනේ, ඔය මනෝජ් ඉඳ හිටලා ඔය විධියේ පට්ටපල් බොරුත් කියනවා"

 ලිපිගොනුවක හිරවී සිටි වසන්තා එම ගොනුවෙන් හිස ඔසවමින් කීවාය.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...