ප්රැග්නට්...

Thursday, May 20, 2010 0 ප්‍රතිචාර
අළුත විවාපත් යුවලක් පිළිසිඳ ගැනීමකට ප්‍රථම වෛද්‍යවරයෙකු හමුවීමට ගියේ වැඩි හොඳටය.
දෙදෙනාගේ තොරතුරු අසා දැනගත් වෛද්‍යවරයා... සිය ලාච්චුවෙන් මුද්‍රාවක් (සීල් එකක්) ගෙන ....

තරුණියගේ උදර ප්‍රදේශයේ සීල් එකක් ගසා..
"ඕක ලේසියෙන් මැකෙන්නෙ නෑ" ගිහින් එන්න යි කීය.

දෙදෙනාටම මෙම සීල් එක ගැන ගැටළුවකි.

ගෙදරගොස් ලොකුකර බලන කණ්නාඩියක් ගත් පුරුෂයා එය හොඳින් පරීක්ෂා කර බැලීය.

ඉතා කුඩා අකුරින් එහි තිබුනේ "මෙය කියවන්න පුළුවන් වූ වහාම මා හමුවන්න" කියායි.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...