නිදහස ඇහිරීම...

Sunday, September 18, 2011 0 ප්‍රතිචාර
"තමුසෙට හිතා ගන්ඩ පුළුවන් ද දෙවියන් වහන්සෙ 'ඒව' මවන්ඩ කලින් 'ආදම්' ව මැව්වේ ඇයි කියල." සාලිය සෙනසුරාදා උදේ තම මිතුරු දයානන්ද ගේ නිවෙසට ගොස් කතා බහ කරමින් සිටියදී ඇසීය.

"මොකෝ බැරි? ආදම්ට ටික දවසක් හරි නිදහසේ යමක් කියන්ඩ, කරන්ඩ ඉඩක් දෙන්න ඕන හින්දනෙ" දයානන්ද කීවේ කුස්සිය පැත්ත දෙස හොරැහින් බලමිනි.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...