හේතුව මේකයි...

Saturday, January 15, 2011 0 ප්‍රතිචාර
නැවේ තමාට නියමිත රාජකාරියෙන් පසු ලද විරාමයකදී නැව් තට්ටුවට වී ලිපියක් කියවමින් සිටි අජිත් වෙත පැමිණි වීරකෝන් දෙස බලා අජිත් සතුටින් මෙසේ කීවේය.

“මේ ලියුම ගෙදරින්. මගේ වයිෆ් කියල එවලා තියෙනවා එයාට පුතෙක් ලැබුණයි කියල.”

“ඒ වුණාට අන්තිමට උඹ ගෙදර ගිහින් දැන් අවුරුද්දකට වැඩියිනෙ.” මඳක් කල්පනා කළ වීරකෝනේ කීවේ කපටි සිනාවක් පාමිනි.

“ඒක ඇත්ත. එයා කියල තියෙනවා එයාට දරුවෙක් ලැබෙන්න යන බව මාස තුනක්ම එයා දැනගෙන හිටියේ නෑ කියල. එතකොට කාලෙ හරිනෙ.” අජිත් පිළිතුරු දුන්නේය.

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...