එකසැරයයි...

Monday, May 31, 2010 0 ප්‍රතිචාර
අළුත විවාපත් ගොවියෙක් සිය බිරිඳ සමග අශ්වකරත්තයකින් සිය නිවස බලා පැමිණෙද්දී....... එක් අශ්වයෙක් කෙඳිරිලි ශබ්දයක් නැගීය. එවිට ගොවියා “එකසැරයයි” කියා තමන්ටම කියා ගත්තේය. තව ටික දුරක් ගිය පසු නැවතත් පෙර කී අශ්වයා කෙඳිරිලි ශබ්දයක් නැගීය. එවිට ගොවියා “දෙසැරයයි” කියා තමන්ටම කියා ගති. දෙදෙනාම නිශ්ශබ්දව ගමනේ යෙදෙයි. නැවත සැරයක් පෙර කී අශ්වයා කෙඳිරි ගෑය. කිසිත් නොදොඩා කරත්තය නැවැත්වූ ගොවියා අසුන යටින් ගිනි අවියක් රැගෙන අර අශ්වයාට වෙඩි තබා මරා දැමීය.

මේ දෙස බලා හුන් ගොවියාගේ නවක බිරිඳ ....... “මොකක්ද මි‍නිහෝ උඹ කරපු පවුකාර වැඩේ..... තමුසෙනම් මහා පවුකාරයෙක්.....” යි කියමින් දොස් නගන්නට පටන් ගති.

ගොවිරාල - “‍එකසැරයයි” කියා නැවත තමන්ටම කියාගත්තාලු...

0 ප්‍රතිචාර:

Post a Comment

දාන්න බලන්න බොක්ක කූල් වෙන ප්‍රතිචාරයක්...